Gepubliceerd op oktober 27, 2014
- in De Qubiz Blog, De Qubiz Cultuur, Projecten & Know-How

Het is eenvoudig genoeg om de bedrijfsanalist in een softwareprojectteam eruit te pikken, maar niet iedereen weet wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn. Om meer licht op de zaak te schijnen zijn we aangeschoven bij onze BA-mensen en vroegen hun ons te helpen te begrijpen wat hun rol is en waarom zij het verschil kunnen maken tussen mislukking en succes.

1. Laten we bij het begin beginnen. Wat is een bedrijfsanalist? En in welk opzicht verschilt zijn rol met die van een functioneel analist?

Simpel gezegd heeft de bedrijfsanalist het grotere plaatje in beeld, terwijl de functioneel analist zich richt op details. De bedrijfsanalist is in staat om het bedrijf van de klant vanuit alle oogpunten te analyseren (processen, financiën, organisatie), herkent problemen en mogelijkheden en draagt oplossingen aan om hieraan te werken. De bedrijfsanalist denkt in termen van bedrijfsprocessen, en de oplossing is niet altijd een softwareapplicatie. Hij bespreekt de oplossing met de klant en zorgt ervoor dat deze in lijn is met de visie van de klant. Als de oplossing een softwareapplicatie is, dan bestaat de volgende fase uit het analyseren van de technische, of liever de functionele vereisten, die door de klant in samenspraak met de bedrijfsanalist worden vastgesteld. Dit is waar de rol van de functioneel analist begint. De klant heeft de visie, de bedrijfsanalist vertaalt die naar bedrijfsbehoeften/-doelen, en de functioneel analist zorgt ervoor dat de vereisten in lijn zijn met het algemene doel van het systeem (de FA definieert de vereisten op juiste wijze).

De bedrijfsanalist kan ook de rol van functioneel analist spelen, nadat de oplossing is uitgewerkt en akkoord is bevonden door de klant. Bij Qubiz combineren wij deze twee rollen, afhankelijk van ieder projects eigen specifieke omstandigheden.

2. Wat zijn de rollen/taken van een BA?

De rol van een bedrijfsanalist is behoorlijk complex en omvat het volgende:

 • het toevoegen van waarde aan het bedrijf van de klant door het vinden van manieren om de bestaande functionaliteiten te verbeteren;
 • het intuïtief doorgronden van nieuwe systemen en het afleiden van de regels die ervoor zorgen dat een systeem werkt zoals het werkt;
 • het hebben van overzicht ten aanzien van de oplossing;
 • het nalopen van de projectspecificaties (is er sprake van een bug of van nieuwe of gewijzigde functionaliteit?) en het documenteren van de specificaties voor eenvoudige validatie;
 • het delen van bedrijfskennis en het helpen van het team (inclusief de producteigenaar) om de juiste beslissingen te nemen;
 • het faciliteren van de communicatie tussen het team en de producteigenaar en het helpen van het team om van dubbelzinnigheid met betrekking tot de doelen en reikwijdte van het project te komen tot helderheid;
 • om in conflictsituaties tussen klant/producteigenaar en het team neutraal/evenwichtig te blijven en beide kanten van het verhaal te zien.

Er wordt wel gezegd dat een bedrijfsanalist liever projecten opstart dan dat hij ze afrondt, vanwege de grote inspanning die het opzetten van een project vergt.

3. Zou een bedrijfsanalist de rol van producteigenaar kunnen of zelfs moeten spelen?

Ja, de bedrijfsanalist kan een producteigenaar in een scrumproject zijn. Bij Qubiz hebben we zelfs projecten gehad waarbij de bedrijfsanalist eigenlijk een gevolmachtigd producteigenaar was die de ontwikkelaars op locatie en 24/7 ter beschikking stond. Is dat de ideale opzet? Meestal niet, maar het hangt van het project af.

4. Kan een ontwikkelaar of tester ook de rol van bedrijfsanalist spelen?

De ideale kandidaten voor de bedrijfsanalistenrol zijn ontwikkelaars en testers die een stap terug willen zetten om het hele plaatje te zien. Als zodanig kunnen BA’s binnen een bedrijf ook andere rollen spelen. Het hangt van de specifieke details van het project af of een fulltimewerknemer moet worden ingezet als bedrijfsanalist of niet. Let wel, goede bedrijfsanalisten dienen over bepaalde vaardigheden te beschikken om hun werk te kunnen doen:

 • goede communicatieve vaardigheden: zij zullen met niet technische mensen – zoals klanten – moeten praten in gewonemensentaal over wat de software moet gaan doen, het ontwikkelingsproces en andere belangrijke details;
 • een goed begrip van de manier waarop alles in het systeem geïntegreerd is (vanuit functioneel oogpunt);
 • in staat zijn waarde toe te voegen voor de klant door diens bedrijfsprocessen te stroomlijnen;
 • openstaan om meer te leren over de vakgebieden van de verschillende klanten. Door die informatie te combineren met zijn professionele deskundigheid is de BA in staat om de eisen van de klant in lijn te brengen met wat deze feitelijk nodig heeft om op zijn werkterrein succesvol te zijn.

5. Is het nodig dat de bedrijfsanalist ook technische kennis heeft? Moet hij of zij een deskundige zijn op het werkterrein van de klant?

Hoewel bedrijfsanalisten geen regel code hoeven te schrijven vereist hun rol toch een hoge mate van technische kennis. Zij moeten in staat zijn om benaderingen van architectuur te bespreken als zij een softwareoplossing voorstellen aan de producteigenaar en de klant.

Wat de tweede vraag betreft ligt de zaak vrij eenvoudig: hoe meer ervaring of kennis bedrijfsanalisten hebben ten aanzien van de bedrijfstak van de klant, hoe makkelijker ze in staat zullen zijn om met meer en betere uitgebreide oplossingen te komen. Als zij de ervaring in een bepaalde bedrijfstak ontberen zal een aantal bijeenkomsten met de belanghebbenden – bedrijfseigenaar, projectmanagers van de klant, eindgebruikers etc. – hen helpen het project goed op te starten.

6. Hoe kan een bedrijfsanalist ondernemend optreden in zijn relatie tot de klant?

Proactiviteit is meer dan welkom in een bedrijfsanalistenrol! Deze eigenschap helpt hem of haar om nieuwe behoeften vast te stellen, behoeften die vaak niet gerelateerd zijn aan het project op zich, of die vragen om het toevoegen van nieuwe functionaliteiten aan de oplossing.

7. Waarom zouden softwarebedrijven bedrijfsanalisten in dienst hebben?

Bedrijven moeten de bedrijfsanalist zien als een concurrentievoordeel, en wel op drie manieren:

Allereerst is een agile team met een bedrijfsanalist (en een functioneel analist) binnen de gelederen in staat om sneller en onafhankelijker te werken. Dit vertaalt zich terug naar minder benodigde “aandacht” van de producteigenaar: het team is in staat bepaalde problemen intern op te lossen zonder te hoeven wachten op de volgende vergadering. In deze gevallen fungeert de bedrijfsanalist praktisch als “gevolmachtigd producteigenaar”.

Ten tweede wordt met een bedrijfsanalist aan boord de monoloog van de producteigenaar omgezet in een dialoog met het team. De producteigenaar dicteert geen vereisten maar bespreekt deze met het team. Samen geven zij de mogelijke knelpunten aan en zij kunnen ondernemerschap tonen door proactief oplossingen aan te bieden.

En ten derde zijn bedrijfsanalisten de lijm van hun team. Bij Qubiz stellen wij agile teams samen waarin de BA vaak tevens scrummaster is. De BA begrijpt de verschillende complexiteitsniveaus van het hele systeem, wat hem het ideale teamlid maakt om bij de producteigenaar aan te geven welke richting het project op zou moeten gaan en om het team ook die kant op te sturen.

8. Vertel ons eens over een interessant geval waarbij je rol doorslaggevend was, of die je het leukst vond…

 • R.S: De klant liet me beslissen waar het systeem heen ging en welke databasestructuur we zouden kiezen om in de behoeften van de eindklant te voorzien.
 • S.B: Toen de klant een wijziging in het systeem wilde doorvoeren en mij vroeg of we het zouden doen zoals hij dacht of dat ik misschien een beter idee had.
 • R.B: Wanneer de klant onderkent dat je meerwaarde inbrengt in het project. Ik stelde eens een functie voor waar de klant niet aan had gedacht en hij vond het meteen geweldig!
[sharify]

Gerelateerde berichten

Comments